Postup v případě úmrtí

Úmrtí doma

V první řadě je nutno zavolat lékaře (tel.: 155), který provede ohledání zesnulého a vystaví list o prohlídce (ohledací list). Na bezplatném telefonním čísle 800 110 211 se dozvíte všechny potřebné informace, jak dále postupovat.  Naši pracovníci Vám u Vás doma sdělí všechny potřebné údaje a předají Vám leták, na kterém je shrnut kompletní postup, který je třeba učinit při zajištění smutečního obřadu, či pohřbu. Pohřeb je možno sjednat osobně na naší provozovně, nebo online pomocí objednávkového formuláře.

Pozn: Po přiměřenou dobu je možné přechovávat tělo zemřelého doma, pokud to lékař a okolnosti dovolí.

 

Úmrtí v nemocnici, či jiném zdravotním zařízení

V případě, že dojde k úmrtí v nemocnici, LDN, Hospic nebo domově seniorů provede ohledání zesnulého příslušný ošetřující lékař, který zároveň vystaví ohledací list. Pracovníci zdravotnického či sociálního zařízení zajistí, aby se o úmrtí dozvěděli rodinní příslušníci. V tomto případě stačí, pokud nás budete kontaktovat na bezplatném telefonním čísle 800 110 211 a naše pohřební služba již zajistí vše, přesně dle Vašich instrukcí.

Pozn.: Výběr konkrétní pohřební služby je čistě Vaší privátní volbou. Není možné, aby Vám pracovníci příslušného zařízení doporučovali pouze jedinou konkrétní pohřební službu. Jakékoli provedené úkony jiné pohřební služby nejsou pro Vás závazné

Kontakty

Provozovna Liberec
Valdštejnská 283/13, Liberec 2
Nonstop: 800 110 211
Tel.: 485 101 112
Tel.: 485 109 381
Mobil: 606 646 760
E-mail: info@psbartonova.cz
www.psbartonova.cz
Provozovna Jablonec nad Nisou
U Zeleného Stromu 191/1, Jablonec n. Nisou
Nonstop: 800 110 211
Tel.: 481 320 222
Mobil: 725 492 742
E-mail: jbc@psbartonova.cz
www.psbartonova.cz

Jsme na sociálních sítích


Platební metody