Průběh obřadu

Jak probíhá obřad v obřadních síních libereckého krematoria?

Dostavte se, prosím, o 30 minut dříve, než je stanoven začátek obřadu (platí pro nejbližší rodinu).

30 minut před smutečním obřadem bude obřadník ve vestibulu krematoria čekat na vypravitele pohřbu. Pokud je požadována identifikace, nebo výstava zesnulé/ho, obřadník odvede nejbližší rodinu do místnosti k tomu určené. Poté je nejbližší rodina uvedena do předsálí obřadní síně, kde obřadník seznámí nejbližší rodinu s průběhem obřadu. Zároveň jsou ověřeny informace, které byly dodány z pohřební služby.

15 minut před začátkem smutečního obřadu jde vypravitel pohřbu s obřadníkem do obřadní síně a společně provedou kontrolu, zda je vše připraveno na obřad. Kontroluje se jméno na LCD panelech, smuteční vazba včetně stuh, rakev a pokud je požadavek, dochází k úpravě rozmístění smuteční vazby před katafalkem.

Smuteční rozloučení pro nejbližší rodinu začíná cca 2 min. před stanoveným začátkem obřadu. Obřadník uvede pozůstalé do obřadní síně a počká až všichni položí květinové dary a zaujmou místo v prvních řadách lavic v obřadní síni. Po samotném úvodu a usednutí rodiny do lavic otevře obřadník hlavní vchod a umožní vstup smutečních hostů. Obřad probíhá cca 25-35 min.

Obřadník po ukončení smutečního obřadu vyzve rodinu k odběru květinové vazby, v opačném případě pohřební služba zařídí likvidaci.

Informace pro smuteční hosty

  • Dostavte se 5 minut před začátkem smutečního obřadu před vchod do obřadní síně.
  • V případě, že máte květiny ještě zabalené v papíře, květiny vybalte, a to ještě před vstupem do obřadní síně.
  • Při smutečním obřadu, prosíme, nemluvte a mějte vypnutý mobilní telefon.
  • Při zajíždění rakve na katafalku je vhodné ve stoje vzdát čest zesnulému.
  • Po ukončení smutečního obřadu je vhodné rodině zesnulého vyjádřit účast kondolencí! V případě, že si rodina přeje od kondolencí upustit, nekondolujte.
  • Ke kondolenci přistupujeme zprava a doleva odcházíme.

Kontakty

Provozovna Liberec
Valdštejnská 283/13, Liberec 2
Nonstop: 800 110 211
Tel.: 485 101 112
Tel.: 485 109 381
Mobil: 606 646 760
E-mail: info@psbartonova.cz
www.psbartonova.cz
Provozovna Jablonec nad Nisou
U Zeleného Stromu 191/1, Jablonec n. Nisou
Nonstop: 800 110 211
Tel.: 481 320 222
Mobil: 725 492 742
E-mail: jbc@psbartonova.cz
www.psbartonova.cz

Jsme na sociálních sítích


Platební metody