Nárok na volno a pohřebné

Pohřebné

Podle platné legislativy pohřebné náleží pouze osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti (například studentovi do 26 let věku) nebo jeho rodiči, pokud měl každý z nich trvalý pobyt na území ČR. Počet příjemců pohřebného se musel zákonitě velmi snížit. Pokud se někdo vejde do oněch úzce formulovaných podmínek, může o pohřebné požádat až rok zpětně na kontaktních pracovištích úřadu práce podle trvalého pobytu osoby, která pohřeb vypravila. Příjem se u pohřebného neposuzuje a může být tudíž neomezený.

Volno na pohřeb

V souvislosti s pohřbem Vám může vzniknout nárok na 1 až 3 dny placeného volna. Na tři dny vzniká v případě úmrtí manžela, manželky, druha, družky nebo dítěte. V případě úmrtí rodiče, sourozence, prarodiče, vnuka, zetě, snachy, švagra je nárok na jeden den placeného volna, pokud zařizujete pohřeb je ještě nárok na další den volna navíc.

Zesnulé osoby

Počet dnů placeného volna

Manžel/ka

Druh/družka

Dítě

3 dny

Rodič

Prarodič

Sourozenec

Vnuk, vnučka

Zeť, snacha

Švagr, švagrová

1 den, + 1 den na zařízení pohřbu

 

Kontakty

Provozovna Liberec
Valdštejnská 283/13, Liberec 2
Nonstop: 800 110 211
Tel.: 485 101 112
Tel.: 485 109 381
Mobil: 606 646 760
E-mail: info@psbartonova.cz
www.psbartonova.cz
Provozovna Jablonec nad Nisou
U Zeleného Stromu 191/1, Jablonec n. Nisou
Nonstop: 800 110 211
Tel.: 481 320 222
Mobil: 725 492 742
E-mail: jbc@psbartonova.cz
www.psbartonova.cz

Jsme na sociálních sítích


Platební metody