Pohřební služba Česká Lípa

Nabídka pohřbu bez provedení smutečního obřadu

Speciální nabídka pro Českou Lípu a okolí

Nabídka se týká pouze online sjednání na našich stránkách. Služba je kompletní a obsahuje všechy úkony a materiál, tak aby bylo zajištěno důstojné pohřbení.

Celková částka včetně DHP je 12.277,- Kč

V ceně za pohřeb jsou účtovány tyto položky:

 • administrativní úkony – zpracování objednávky
 • parte – tisk z aplikace Parte Online – pohrebniparte.z
 • dopravu zesnulé/ho z místa úmrtní* do krematoria
 • rakev + textilní vybavení
 • rubáš
 • uložení do rakve a úprava zesnulého
 • zpopelnění zesnulého v krematoriu a s tím související úkony
 • příprava ostatků na rozptyl**
 • úřední urna
 • uložení urny v depozitu pohřební služby až na 6 měsíců zdarma
 • asistence při vyřízení úmrtního listu
 • bezplatné poradenství na zelené lince 800 110 211

* místem úmrtí se rozumí sociální nebo zdravotnické zařízení v České Lípě a okolí

** pouze pokud je úprava požadována

Jakmile je objednávka doručena na náš email, je zpracována a zavedena do systému. V pracovní době je zhruba do 60 minut odeslána na mailovou adresu vypravitele pohřbu konečná rekapitulace objednávky s přesným rozpisem objednaných služeb. Pokud je ze strany vypravitele pohřbu objednávka potvrzena, Pohřební služba Marcela Bartoňová s.r.o. zajistí vypravení pohřbu dle dohodnutých dispozic.

 

Zahájit a odeslat objednávku

 

Upozornění:

Výše uvedená cena nezahrnuje případné přeúčtované náklady jiných subjektů (pohřebních služeb, zdravotnického nebo sociálního zařízení za uložení v chladícím zařízení). Tyto náklady Vám budou přeúčtovány zvlášť.

Speciální nabídka je platná pouze na bezobřadní pohřeb, který byl objednán pomocí online objednávky na adrese www.psbartonova.cz/objednavka-pohrbu-bez-obradu/

 

Kontakty

Provozovna Liberec
Valdštejnská 283/13, Liberec 2
Nonstop: 800 110 211
Tel.: 485 101 112
Tel.: 485 109 381
Mobil: 606 646 760
E-mail: info@psbartonova.cz
www.psbartonova.cz
Provozovna Jablonec nad Nisou
U Zeleného Stromu 191/1, Jablonec n. Nisou
Nonstop: 800 110 211
Tel.: 481 320 222
Mobil: 725 492 742
E-mail: jbc@psbartonova.cz
www.psbartonova.cz

Jsme na sociálních sítích


Platební metody